Stručný prehľad našich projektov

Spoločnosť Geoslužba Prievidza, s.r.o. spolupracuje s mnohými firmami a organizáciami tak v Prievidzskom regióne, ako aj v rámci celého Slovenska. Na tejto stránke nájdete stručný prehľad nami realizovaných projektov a našich klientov.

Kompletné geodetické práce (Od vytýčenia priestorovej polohy, súčinnosť na stavbách až po zameranie skutočného stavu objektov.)


 • Čerpacie stanice pohonných hmôt Shell Prievidza, OMV Prievidza, OMV Partizánske, OMV Zvolen, TAMOIL Žiar nad Hronom, Agip Prievidza, Slovnaft Prievidza, TMG Jerichov.

 • Skládka tuhého odpadu NCHZ Nováky, Skládka popolovín Handlová, IBV Kanianka.

 • Výstavba Hypermarketu Tesco v Martine, Hypermarket Kaufland v Ružomberku, Hypermarket Hypernova v Prievidzi, výstavba výrobnej haly VOP Nováky, výstavba obchodného centra LIDL v Prievidzi, výstavba hál hydinárne v Chalmovej.

Pozemkové úpravy


 • Pozemkové úpravy v katastrálnych územiach obcí Seč, Kostolná Ves a Kanianka v okrese Prievidza.

Vyhotovenie ROEP


 • V katastrálnych územiach: Handlová, Tužina, Horná Štubňa, Abramová, Ružindol, Borová, Slovenská Ves, Vojňany, Chvojnica, Nová Lehota, Nitrianske Pravno, Zemianske Kostoľany.

Účelová mapa pre projekt plynofikácie


 • V obciach: Veľká Čausa, Lipník, Chrenovec - Brusno, Jalovec, Ráztočno, Somorova Ves, Ješkova Ves, Máčov, Banky, Kolačno, Dlžín, Kostolná Ves, Seč, Nitrianske Rudno, Rudnianska Lehota, Liešťany, Nevidzany, Poruba, Oslany, Poluvsie, Malinová, Temeš, Čavoj, Valaská Belá, Diaková, Dražkovce, Dolná Ves, Bartošova Lehôtka, Jastrabá.

 • Plynofikácia VOP Nováky.

Zameranie skutočného stavu plynárenských sietí (Vrátane polohopisu a výškopisu uličných pásov celých obcí.)


 • Mesto Handlová, obce Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Kanianka, Pravenec, Sebedražie, Cigeľ, Nedožery - Brezany, Lehota pod Vtáčnikom, Malá Čausa.

Výpočet kubatúry


 • Skládka Brezina, skládka popolovín Handlová, skládka koksu a Vápenca NCHZ Nováky, skládka uhlia ENO Zemianske Kostoľany.

Polohopisný a výškopisný plán


 • Pre tepelné rozvody a inžinierske siete v meste Handlová.

 • Pre projekt plynovej prípojky Kremnické Bane – Turček.

 • Pre projekt teplofikácie mesta Handlová.

 • Pre projekt vodovodu v obci Cigeľ.

 • pre kanalizáciu a chodníky v Opatovciach nad Nitrou.

 • Pre projekty: plaváreň v Prievidzi, Daňový úrad v Prievidzi a kostol v Šútovciach.

Zameranie polohopisu a výškopisu a trasy telekomunikačného kábla


 • Mesto Prievidza: ulica Vinohradnícka, ulice Veľkonecpalská – Kútovská, mestské časti Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka,Hradec.

 • Mesto Bojnice, Žiar nad Hronom.

 • V obciach: Valaská Belá, Pravenec, Nedožery - Brezany, Slovenské Pravno - Brieštie, mesto Kremnica, Dolné Vestenice, Slovenské Pravno, Budiš, Nitrica, Nitrianske Pravno, Kľačno, Nitrianske Sučany, Gápel, Poruba, Solka.

Geometrické plány


 • Pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR.

 • Pre Pozemkový úrad, pre záhradkárske osady a pre Slovenskú správu ciest v celom okrese Prievidza.

Zameranie žeriavových dráh


 • V ENO Zemianske Kostoľany, NCHZ Nováky, Pórobetón Zemianske Kostoľany, VAB Bánovce nad Bebravou, VOZ Trenčín…

Jednoduché pozemkové úpravy

 • Jednoduché pozemkové úpravy obec Koš, okres Prievidza