Máme bohaté skúsenosti

Firma úspešne spolupracuje s katastrálnym úradom, Obvodným pozemkovým úradom Prievidza, mestskými a obecnými úradmi, Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom pôdohospodárstva SR, Slovenskou správou ciest, Slovenským plynárenským priemyslom, firmou Slovak Telekom, Nováckymi chemickými závodmi, Slovenskými elektrárňami, ZIPP Bratislava, a.s.

Ale aj s mnohými ďalšími, viac: referencie.

Kde nás nájdete

Radi Vás privítame na našej adrese: Geoslužba Prievidza, s.r.o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza.
Viac: kontakt.

Stručná história firmy

1990
1.7.1990

Firma Geoslužba bola založená 1.7.1990 ako združenie fyzických osôb na vykonávanie geodetických prác v rozsahu povolenia ÚGKK SR. Ku dňu 1.1.1995 sa združenie pretransformovalo na právnickú osobu s právnou formou verejná obchodná spoločnosť.


1.1.1995

Ku dňu 1.1.1995 sa združenie pretransformovalo na právnickú osobu s právnou formou verejná obchodná spoločnosť.

1995

2000
16.5.2000

Dňa 16.5.2000 na základe rozhodnutia valného zhromaždenia sa spoločnosť Geoslužba, v.o.s. zlúčila so spoločnosťou Geoslužba Prievidza, s.r.o., so sídlom na ulici M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza. Firma Geoslužba Prievidza, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 11976/R.